30.9.16

မူဆယ္ဘဏ္ကေဆာ္ေလး(ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဆာ္ေလးက မူဆယ္ဘဏ္ကတဲ့

လံုးလံုးတင္းတင္းနဲ ့ အိုးကားကားေလး

စပြန္ဆာ အန္ကယ္ၾကီးနဲ ့ ေဟာ္တည္မွာ ၀ုန္းၾကတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးက ဘဲၾကီးကို ကြိဳင္ေတာင္ စြပ္ေပးလိုက္ေသတယ္

ဘဲၾကီးကလည္း ေတာ္ေတာ္၀ုန္းနိုင္တဲ့ဘဲၾကီး

၀ုန္းခ်က္ေတြက လန္ထြက္ေနတာဘဲ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++


26.9.16

အေပးေကာင္းတဲ့ ေအးသီတာ (ကိုယ္တိုင္ရိုက္ရွယ္)

ေဆာ္ကေရလည္လန္းတယ္ဗ်ာ ရုပ္လည္း ေခ်ာတယ္

ေဘာ္ဒီေရာ ပစၥည္းေရာ ရွယ္ဘဲ

ဘဲဒုတ္က သိပ္မထြားတာေတာင္ က်ပ္ေနတာဘဲ

ဘဲကိုသူကအရင္ ေလြေပးျပီးေတာ့မွ ျပန္အဂ်ာခံတာ

ခါးေလးကို ခြက္ျပီး ကုန္းေပးတာ အိုးၾကီးကတင္းျပီး

အေနာက္မွာျပဴးထြက္ေနတာကို ဘဲက ခြျပီး၀ုန္းတာ

အရမ္းေကာင္းျပီး မ်က္လံုးေလး စင္းျပီးခံတာဗ်ာ

ကိုယ္တိုင္ရိုက္စစ္စစ္ ရွယ္မူဗီဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗဇီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++


21.9.16

တခ်က္ခ်င္းဆြဲ(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္ေလးဗ်ာ

ေဆာ္ကေအာက္ကေန ထမိန္ေလးလွန္ျပီး ေပါင္ကားေပးတာ

ဘဲက ေဘာင္ဘီေတာင္ မခၽြတ္ဘူး ဇစ္ျဖဳတ္ျပီး

တခ်က္ခ်င္း၀ုန္းတာဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++


19.9.16

ခ်စ္လြန္းလို ့ငံုေပးတာေနာ္(ျမန္မာေခ်ာင္းရိုက္အသစ္)

ျမန္မာေခ်ာင္းရိုက္အသစ္ 15မိနစ္ၾကာတဲ့မူဗီပါ

ေဆာ္ေလးက အလန္းေလး ပါးကြက္ေလးနဲ ့

အက်ီ ၤအနီ စကပ္အနက္ေလးနဲ ့ဗ်ာ

ဘဲေလးက ေဆာ္ေလးကို လက္ညွိဳးအရင္ေကၽြးတာ

ေဆာ္ေလးကအရမ္းေကာင္းျပီး ဘဲေလးကို ျပန္ျပီး

ထုေပးငံုေပးတာဗ်ာ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ျပီးမွ စကပ္ေလးမျပီး ဘဲအေပၚကေနသူကတက္၀ုန္းတာ

လံုး၀အသစ္ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းျပီီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++++++++


9.9.16

တံေတြးစြတ္ျပီးထည့္(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္ေလး

ေခ်ာင္းရိုက္ၾကိဳက္တဲ့ ေဘာ္ေဘာ္ေတြအတြက္ရွယ္ကားေလးဗ်ာ

ဘဲအေပၚကေနေဆာ္ေလးက ေၾကာေပးျပီးတက္ေဆာင့္တာ

မ၀င္လို ့ ဘဲက ဒုတ္ကို တံေတြးစြတ္ျပီးထည့္တာဗ်ာ

ေလးဘက္ေထာက္ေတြေရာ အစံုဗ်ိဳ  ့ တကယ္မိုက္တဲ့အတြဲဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++