29.1.17

သဲကမျပီးေသးဘူး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္(လံုး၀အသစ္)

ေဆာ္ေလးက အကိတ္ေလးဗ်ာ

ဘဲကျပီးသြားတာေတာင္သူကမျပိးေသးလို ့ေျပာေနတာ

သဲကမျပီးေသးဘူးတဲ့ ေတာ္ေတာ္ထန္တဲ့ေဆာ္ေလး

သူသာမျပီးတာ ဘဲကေတာ္ေတာ္၀ုန္းနိုင္တဲ့ဘဲဗ်ာ

ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီးမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


22.1.17

ေကာင္မေလးမသိေအာင္ခိုးရိုက္လာတာ

ေဟာ္တယ္မွာေဆာ္အငံုးေလးကိုေခၚျပီးစားတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးမသိေအာင္ ခိုးရိုက္လာတာတဲ့

ေဆာ္ေလးက ဆံပင္ရွည္ရွည္ေလးနဲ ့ ထမိန္ေလးလွန္ျပီး

အေပၚကေနတက္ေဆာင့္ေပးေနတာ လန္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ေနာ္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္

ေအာက္ကလင့္ကိုမွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++


15.1.17

အတင္း၀ုန္းတဲ့ဘဲၾကီး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ေလး

ဘဲၾကီးကေတာ္ေတာ္တင္းတဲ့ဘဲၾကီး

အတင္း၀ုန္းတာ ေဆာ္ေလးေတာင္ငိုသြားတယ္ဗ်ာ

ေဆာ္ေလးက ေရခ်ိဳးခန္းထဲကထြက္လာကာစရွိေသးတယ္

ဘဲၾကီးကေဆာ္ေလးရဲ ့ဘတ္ေတြစို ့

အတင္းဂ်ာျပီး၀ုန္းတာဗ်ာလန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီး မူဗီေဒါင္းၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


8.1.17

စီးေနတာဘဲ (ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္

ေဆာ္ပစၥည္းကရွယ္ၾကီးဗ်ာ စိညပ္ေနတာဘဲ

ဘဲကဒုတ္ေကာက္ၾကီးနဲ ့ဖဲ့တာ လန္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

ေဆာ္ကအရမ္းေကာင္းလာေတာ့ ဘဲအေပၚကေန

အမုန္းတက္ေဆာင့္တာ ေဆာင့္ခ်က္ေတြက ဘာၾကမ္းသလဲမေမးနဲ ့

ေဆာ္က ပစၥည္းမိုက္သလို အိုးၾကီးကလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကီးတယ္

အယ္ျပီးကားေနတာ ဖင္ၾကီးေျမွာက္ေျမွာက္ျပီးေဆာင္တာဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းဒျပီးေတာ့သာၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++


4.1.17

ဘယ္လိုေဆာင့္ရမွာလဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ဘဲကေဆာ္ကို မထည့္ေသးဘဲ အစိကိုဒုတ္နဲ ့ပြတ္ေနေသးတယ္

ျပီးမွ ေဆာ္ကို ျဖဲခိုင္းျပီးထည့္တာဗ်ာ ေဆာ္ပစၥည္းက အေမႊးပါးပါးနဲ ့

အစိေလးက နီတာရဲေလးဗ်ာ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ျပီးထည့္ေနရာကေန

ဘဲကေဆာ္ကို ေဆာင့္ခိုင္းေတာ့ ေဆာ္က ဘယ္လိုေဆာင့္ရမွာလဲတဲ့

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ ၾကည္ေတာက္ရွင္း

အနီးကပ္ရိုက္ထားတဲ့မူဗီအသစ္ေလးဗ်ာ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီးမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++


1.1.17

ေတာင္ငူကအတြဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ေလးဗ်ာ

ေတာင္ငူကအတြဲတဲ့ဗ်ာထည္းခိုခန္းမွာ၀ုန္းၾကတာလန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေဆာ္ကေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ဗ်ာ အေပၚကေနတက္ဆြဲတာ

အမ်ားၾကီးညႊန္းမေနေတာ့ဘူး ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္သာၾကည့္ပါ

လံုး၀လန္ထြက္ေနတာေနာ္

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီး မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ  

++++++++++++++++++++++++++++++++