15.2.16

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ျပီးပို ့ေပးတဲ့ျမန္မာစစ္စစ္

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ့စပြန္ဆာေလးရဲ ့အိုးနဲ ့မိုက္ရဲ ့လား

အေပးေရာေကာင္းရဲ ့လားဆိုျပီး

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ျပီးပို ့ေပးတဲ့ျမန္မာစစ္စစ္မူဗီပါ

ေဆာ္ေလးက တကယ္မိုက္တာဗ်ာ

ညိဳေခ်ာေလး လံုးလံုးက်စ္က်စ္နဲ ့အိုးေလးကေကာ့ျပီး

ေကာက္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ အေပးလည္းေရလည္မိုက္တယ္

ဆြဲရတဲ့ ေဘာ္ေဘာ္ေတာ့အနွစ္ၾကီးဘဲဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment