7.1.16

ေပါင္နဲနဲကားထားတဲ့ ( ျမန္မာစစ္စစ္ပါကင္ )

ဘဲကေဆာ္ေလးကိုေျပာတာ

ေပါင္နဲနဲကားထားတဲ့ဗ်ာ ျပီးမွ အမွန္အကန္ထည့္တာ

ပါကင္ေဖာက္တာဟုတ္လားမဟုတ္လားကေတာ့

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးေတာ့သာၾကည့္လိုက္ဗ်ိဳ ့

ေဆာ္ေလးရဲ ့အဖုတ္ ေဖာင္းေဖာင္းၾကီးမွာေသြးရဲရဲနဲ ့ဗ်ာ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment