23.8.15

ပါကင္ဖြင့္ျပီးေနာက္တေၾကာင္း(ျမန္မာ)

ေဆာ္ေလးကအမွန္ေလးဗ်ာ

အဖုတ္ေလးက အေပါက္ေလးဆိုတာစိေနတာဘဲ

ပါကင္အဖြင့္ခံထားရေတာ့ အေပါက္စိစိေလးကရဲထေနတာေပါ့

ဘဲကဆြျပီး ေနာက္တေၾကာင္းထပ္ဆြဲတာဗ်ာ

ဒုတိယအခ်ီေတာင္္ မနည္းေခ်ာ့ျပီးထည့္ရတယ္

ၾကပ္ထုတ္ေနတာဘဲ

ေဆာ္ေလးလဲေကာင္းလာတယ္နဲ ့တူတယ္

အစိေလးဆိုတာ မာေထာင္ေနတာဘဲဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++


1 comment: