15.3.17

အထဲကိုထည့္လိုက္မယ္ေနာ္(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ရွယ္မူဗီအသစ္ေလးဗ်ာ

ေဆာ္ကေျပာေနတာအထဲကိုထည့္လိုက္မယ္ေနာ္တဲ့

ေဆာ္ကအေပးေတာ္ေတာ္မိုက္တယ္ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ပစၥည္းၾကီးကရွယ္ၾကီးဗ်ာ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

ကြန္ျပဳတာသမားမ်ား ဘေရာက္ဆာသမားမ်ား

လင့္ကိုေထာက္ျပီး open link in new tab ျဖင့္ဖြင့္ပါ

+++++++++++++++++++++++++++++++++


26.2.17

ပါးကြက္ၾကားေလးနဲ ့(ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဆာ္ေလးက ပါးကြက္ၾကားေလးနဲ ့ဗ်ာ

ဘဲကို ရွယ္ျပဳစုေပးတာ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

ကြန္ျပဳတာသမားမ်ား ဘေရာက္ဆာသမားမ်ား

လင့္ကိုေထာက္ျပီး open link in new tab ျဖင့္ဖြင့္ပါ

 +++++++++++++++++++++++++++++


23.2.17

အား ေကာင္းလိုက္တာ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္

လံုး၀အလန္းၾကီး ေဆာ္ကလည္းေတာ္ေတာ္မိုက္တယ္

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

ကြန္ျပဳတာသမားမ်ား ဘေရာက္ဆာသမားမ်ား

လင့္ကိုေထာက္ျပီး open link in new tab ျဖင့္ဖြင့္ပါ

+++++++++++++++++++++++++++


10.2.17

အတင္းေဆာင့္ေနတာ(ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္မူဗီအသစ္ေလးပါ (လံုုး၀အသစ္)

ဘဲကေဆာ္ေလးကို ေပါင္ေပၚတင္ျပီးအတင္းေဆာင့္ေနတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးကနာလို ့ရွံုမဲ့ေနတာဘဲ ေဆာ္ေလးက ပါးကြက္ေလးနဲ ့

အလန္းစားေလး ေဘာ္ဒီ ကလည္းရွယ္ဘဲ အိုးကားကားေလး

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

ကြန္ျပဳတာသမားမ်ား ဘေရာက္ဆာသမားမ်ား

လင့္ကိုေထာက္ျပီး open link in new tab ျဖင့္ဖြင့္ပါ

+++++++++++++++++++++++++++++++++


2.2.17

ေအးေဆးဇိမ္နဲ ့ဆြဲ(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ေလးပါ

ေဟာ္တယ္မွာ ေအးေအးေဆးေဆးဇိမ္နဲ ့၀ုန္းၾကတာဗ်ာ

နာရီ၀က္ေက်ာ္ေတာင္ၾကာတယ္

ေဆာ္အလန္းၾကီး အေပးေတာ္ေတာ္ကာင္းတဲ့ေဆာ္ဗ်ာ

ဘဲက ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ ့၀ုန္းတာကို သူကဘဲအေပၚကေနတက္ျပီး

ျပန္၀ုန္းသြားေသးတယ္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++++++++++++


29.1.17

သဲကမျပီးေသးဘူး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္(လံုး၀အသစ္)

ေဆာ္ေလးက အကိတ္ေလးဗ်ာ

ဘဲကျပီးသြားတာေတာင္သူကမျပိးေသးလို ့ေျပာေနတာ

သဲကမျပီးေသးဘူးတဲ့ ေတာ္ေတာ္ထန္တဲ့ေဆာ္ေလး

သူသာမျပီးတာ ဘဲကေတာ္ေတာ္၀ုန္းနိုင္တဲ့ဘဲဗ်ာ

ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီးမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


22.1.17

ေကာင္မေလးမသိေအာင္ခိုးရိုက္လာတာ

ေဟာ္တယ္မွာေဆာ္အငံုးေလးကိုေခၚျပီးစားတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးမသိေအာင္ ခိုးရိုက္လာတာတဲ့

ေဆာ္ေလးက ဆံပင္ရွည္ရွည္ေလးနဲ ့ ထမိန္ေလးလွန္ျပီး

အေပၚကေနတက္ေဆာင့္ေပးေနတာ လန္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ေနာ္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္

ေအာက္ကလင့္ကိုမွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++


15.1.17

အတင္း၀ုန္းတဲ့ဘဲၾကီး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ေလး

ဘဲၾကီးကေတာ္ေတာ္တင္းတဲ့ဘဲၾကီး

အတင္း၀ုန္းတာ ေဆာ္ေလးေတာင္ငိုသြားတယ္ဗ်ာ

ေဆာ္ေလးက ေရခ်ိဳးခန္းထဲကထြက္လာကာစရွိေသးတယ္

ဘဲၾကီးကေဆာ္ေလးရဲ ့ဘတ္ေတြစို ့

အတင္းဂ်ာျပီး၀ုန္းတာဗ်ာလန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီး မူဗီေဒါင္းၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


8.1.17

စီးေနတာဘဲ (ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္

ေဆာ္ပစၥည္းကရွယ္ၾကီးဗ်ာ စိညပ္ေနတာဘဲ

ဘဲကဒုတ္ေကာက္ၾကီးနဲ ့ဖဲ့တာ လန္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

ေဆာ္ကအရမ္းေကာင္းလာေတာ့ ဘဲအေပၚကေန

အမုန္းတက္ေဆာင့္တာ ေဆာင့္ခ်က္ေတြက ဘာၾကမ္းသလဲမေမးနဲ ့

ေဆာ္က ပစၥည္းမိုက္သလို အိုးၾကီးကလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကီးတယ္

အယ္ျပီးကားေနတာ ဖင္ၾကီးေျမွာက္ေျမွာက္ျပီးေဆာင္တာဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းဒျပီးေတာ့သာၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++


4.1.17

ဘယ္လိုေဆာင့္ရမွာလဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ဘဲကေဆာ္ကို မထည့္ေသးဘဲ အစိကိုဒုတ္နဲ ့ပြတ္ေနေသးတယ္

ျပီးမွ ေဆာ္ကို ျဖဲခိုင္းျပီးထည့္တာဗ်ာ ေဆာ္ပစၥည္းက အေမႊးပါးပါးနဲ ့

အစိေလးက နီတာရဲေလးဗ်ာ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ျပီးထည့္ေနရာကေန

ဘဲကေဆာ္ကို ေဆာင့္ခိုင္းေတာ့ ေဆာ္က ဘယ္လိုေဆာင့္ရမွာလဲတဲ့

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ ၾကည္ေတာက္ရွင္း

အနီးကပ္ရိုက္ထားတဲ့မူဗီအသစ္ေလးဗ်ာ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီးမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++