1.1.17

ေတာင္ငူကအတြဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ေလးဗ်ာ

ေတာင္ငူကအတြဲတဲ့ဗ်ာထည္းခိုခန္းမွာ၀ုန္းၾကတာလန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေဆာ္ကေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ဗ်ာ အေပၚကေနတက္ဆြဲတာ

အမ်ားၾကီးညႊန္းမေနေတာ့ဘူး ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္သာၾကည့္ပါ

လံုး၀လန္ထြက္ေနတာေနာ္

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီး မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ  

++++++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment