28.6.16

ေဆာ္ေလးကိုျပံဳးထားတဲ့(ျမန္မာစစ္စစ္)

ဘဲကေဆာ္ေလးကို မူဗီရိုက္ရင္း ျပံဳးထားေလးဆိုျပီး

ကုန္းျပီးဂ်ာတာဗ်ာ ေဆာ္ေလးအလန္ေလး

ျပံဳျပေနေသးတယ္ ဘဲေလးဂ်ာလို ့ျပီးေတာ့

ေဆာ္ေလးက တလွည့္ပေလြျပန္ေပးတာဗ်ာ

ျပီးမွ တေယာက္တလွည့္ အေပၚကေန၀ုန္းၾကေရာ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္ ၉မိနစ္ၾကာတဲ့မူဗီပါ

ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါေနာ္

>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++
No comments:

Post a Comment