13.11.16

ပါးကြက္ေလးနဲ ့ (ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္

ေဆာ္ေလးက ပါးကြက္ေလးနဲ ့ အသားညိဳညိဳေလး

ကိုယ္လံုးက ပိန္သာပိန္တာ နို ့ၾကီးေတြက အယ္စတံုၾကီးေတြ

အဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းၾကီးနဲ ့ အိုးကလည္း ကားေနတာဘဲ

အသားညိဳေတာ့ အဖုတ္နွုတ္ခမ္းေတြက ညိဳျပီး

အထဲၾကမွ ရဲေနတာ ဘဲက ဒုတ္ေတာ္ေတာ္ထြားတယ္ဗ်ာ

စိမ္ေမနေျပကို မက်ြဲမကို ဆြဲတာ ကၽြဲစီးတယ္ဆိုဘဲ

10မိနစ္ေက်ာ္တယ္ေနာ္ လံုး၀အလန္းၾကီး

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment