7.12.16

အား..ေကာင္းလိုက္တာ ေကာင္းလိုက္တာ (ျမန္မာစစ္စစ္)

လိုင္းေပၚမွာနာမည္ၾကီးေနတဲ့

အား..ေကာင္းလိုက္တာေမာင္ရယ္ဆိုတဲ့ ေဆာ္မူဗီ

လံုးျမန္မာစစ္စစ္ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီး မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment