22.3.16

ျခံဳထဲမွာအေပၚကေနတက္ေဆာင့္တဲ့ေဆာ္ေလး(ျမန္မာ)

ျခံဳထဲမွာခ်ိန္းေတြ ့ရင္းဘဲေလးကရိုက္ထာားတဲ့

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ ျမန္မာမူဗီေလးပါ 

ေဆာ္ေလးက စကပ္ေလးမျပီး ဘဲေလးကိုခြျပီး တက္ေဆာင့္တာဗ်ာ

ဘဲေလးကေအေပၚကေနျပန္ေဆာင့္ေတာ့ ေဆာ္ေလးက တေစာင္းေလး

ေပးတာဗ်ာ အဖုတ္ေလးက အေမႊးေတြရိုက္ထားေတာ့ 

ေျပာင္းရွင္းျပီး ေဖြးေနတာဘဲဗ်ာ အစိေသးေသးေလးနဲ ့

က်ပ္ညပ္ေနတာဘဲ ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++
No comments:

Post a Comment