29.3.16

ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္မတ္တပ္ေဆာ္(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ဂိတ္ထိုးထားတဲ့လိုင္းကားကိုကြယ္ျပီး အေနာက္မွာ

မတ္တပ္ေဆာ္ၾကတာဗ်ာ ေဆာ္ေလးက ထမိန္အျပာပြင့္ေလးနဲ ့

ကရင္မေလးလားမသိဘူး အသားျဖဴျဖဴေလးနဲ ့ခ်စ္စရာေလး

ဘဲကတမိန္ေလးလွန္ျပီး ေပါင္တေခ်ာင္ကို မျပီး ဆြဲတာ

ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ဗ်ာ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment