22.7.16

အမွန္အကန္အ၀ုန္းသန္တဲ့အတြဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဟာ္တယ္မွာအမုန္း၀ုန္းၾကတဲ့မူဗီေလးပါ

ေဆာ္ကေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ဗ်ာ ေဘာ္ဒီရွယ္ဘဲ

အိုးကတင္းျပီးေကာက္ေနတာဘဲ နို ့ေလးေတြက

လံုးလံုးတင္းတင္းခၽြန္ခၽြန္ေလးေတြဗ်ာ

ဘဲကေဆာ္ကို မ်က္နွာေပၚတက္ခိုင္းျပီး ေအာက္ကေန

ဂ်ာတာဗ်ာ လန္ထြက္ေနတာဘဲ ျပီးမွ ၀ုန္းၾကတာ

လံုး၀လန္းတယ္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment