24.7.16

အဲ့လိုလုပ္ေတာ့ျမန္ျမန္ျပီးမွာေပါ့(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

တက္ညီလက္ညီ၀ုန္းၾကတာဗ်ာ

ေဆာ္က ေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ အေပးလည္းရွယ္ဘဲ

ဘဲကျပီးကာနီးေနာက္ကေနဆြဲမလို ့ကုန္းခိုင္းတာကို

အဲ့လိုလုပ္ေတာ့ျမန္ျမန္ျပီးမွာေပါ့တဲ့ဗ်ာ

ေတာ္ေတာ္သန္တဲ့ေဆာ္ဗ်ာ 29မိနစ္ေတာင္ၾကာတယ္

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းပါ

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment