12.8.16

ကိုယ္တိုင္ရိုက္(ျမန္မာစစ္စစ္ရွယ္အသစ္)

ျမန္မာစစ္စစ္လံုး၀အသစ္ တကယ္လန္ထြက္ေနတဲ့

ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီေလးဗ်ာ ေဆာ္နဲ ့ဘဲနဲ ့ မတ္တပ္ဆြဲၾကတာ

ေဆာ္ကေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ အိုးၾကိးက ကားထြက္ေနတာဘဲ

ဘဲကလည္းေတာ္ေတာ္၀ုန္းနိုင္တဲ့ဘဲဗ်ာ

ေဆာ္ကို ခ်ီျပီးေတာ့ကို ၀ုန္းတာလန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေဆာ္ကလည္း အေပးေကာင္း ဘဲကလည္း အ၀ုန္းၾကမ္းေတာ့

ၾကည့္ရတာ နိုင္ႈ့ျခားမူဗီၾကေနတာဘဲဗ်ာ

ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းပါ

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment