23.8.16

ေပါင္ေပၚတင္ျပီးကပ္တိုးေလး၀ုန္း(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္မူဗီေလးပါ

ေဆာ္ေလးက ပါးကြက္ေလးနဲ ့ခ်စ္စရာေလး

ဘဲကေဆာ္ေလးကို ေပါင္ေပၚတင္ျပီး

ထမိန္ေအာက္ကို လက္လွ်ိဳျပီးအရင္နွိက္တာ

ေဆာ္ေလးေကာင္းလည္းလာေရာ ထမိန္လွန္ ခြခိုင္းျပီး

ကပ္တိုးေလး၀ုန္းေရာဗ်ာ ဖိုင္ဆိုက္မခ်ဘဲ အၾကည္အတိုင္း

တင္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းပါ

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment