30.9.16

မူဆယ္ဘဏ္ကေဆာ္ေလး(ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဆာ္ေလးက မူဆယ္ဘဏ္ကတဲ့

လံုးလံုးတင္းတင္းနဲ ့ အိုးကားကားေလး

စပြန္ဆာ အန္ကယ္ၾကီးနဲ ့ ေဟာ္တည္မွာ ၀ုန္းၾကတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးက ဘဲၾကီးကို ကြိဳင္ေတာင္ စြပ္ေပးလိုက္ေသတယ္

ဘဲၾကီးကလည္း ေတာ္ေတာ္၀ုန္းနိုင္တဲ့ဘဲၾကီး

၀ုန္းခ်က္ေတြက လန္ထြက္ေနတာဘဲ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment