4.10.16

ထိပ္ေလးဘဲ၀င္တယ္(ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဆာ္ေလးက ငယ္ငယ္ေလး အေမႊးနုေလးေတြ

ထြက္ကာစေလးရွိေသးတယ္ ဘဲက ဒုတ္အထြားၾကီးနဲ ့

ထည့္တာ အရည္ေတြရႊဲေနတာေတာင္ ထိပ္ေလးဘဲ၀င္တယ္ဗ်ာ

လန္ထြက္ေနတာဘဲ ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္ေလးပါ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီး ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment