19.10.16

ေတာ္ျပီေနာ္ေမာင္ေလးရယ္ ထုတ္လိုက္ေတာ့(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္ဗ်ာ

ေဆာ္ကအက်ီ ၤေလးခင္းျပီးပက္လက္လွန္ေပးတာကို

ဘဲေလးက ေပါင္ၾကားထဲ၀င္ျပီး အမုန္းဗ်င္းတာဗ်ာ

ဘဲေလးျပီးကာနီ ေဆာ္က ေတာ္ျပီေမာင္ေလးရယ္

ထုတ္လိုက္ေတာ့ ထုတ္လိုက္ေတာ့ဆိုျပီး

အရည္၀င္ျပီး ဗိုက္ၾကီးမွာစိုးလို ့ထေအာ္တာဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment