15.1.17

အတင္း၀ုန္းတဲ့ဘဲၾကီး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ေလး

ဘဲၾကီးကေတာ္ေတာ္တင္းတဲ့ဘဲၾကီး

အတင္း၀ုန္းတာ ေဆာ္ေလးေတာင္ငိုသြားတယ္ဗ်ာ

ေဆာ္ေလးက ေရခ်ိဳးခန္းထဲကထြက္လာကာစရွိေသးတယ္

ဘဲၾကီးကေဆာ္ေလးရဲ ့ဘတ္ေတြစို ့

အတင္းဂ်ာျပီး၀ုန္းတာဗ်ာလန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီး မူဗီေဒါင္းၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>>  မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment