29.1.17

သဲကမျပီးေသးဘူး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ျမန္မာစစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္(လံုး၀အသစ္)

ေဆာ္ေလးက အကိတ္ေလးဗ်ာ

ဘဲကျပီးသြားတာေတာင္သူကမျပိးေသးလို ့ေျပာေနတာ

သဲကမျပီးေသးဘူးတဲ့ ေတာ္ေတာ္ထန္တဲ့ေဆာ္ေလး

သူသာမျပီးတာ ဘဲကေတာ္ေတာ္၀ုန္းနိုင္တဲ့ဘဲဗ်ာ

ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ေနာ္ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

ေအာက္ကလင့္ကိုနွိပ္ျပီးမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

>>>>> မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment