31.8.15

ဘယ္ေနရာကေကာင္းလဲ အစိကေကာင္းတယ္ ( ျမန္မာ )

ျမန္မာစစ္စစ္ဗ်ာ

ဘဲကေဆာ္ကိုေမးတာ ဘယ္ေနရာကေကာင္းလဲဆိုေတာ့

ေဆာ္က အစိကေကာင္းတယ္တဲ့

ေမွ်ာ ့ေတာင္ပါေသးတယ္တဲ့ဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ ၁၉မီနစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့မူဗီေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment