7.8.15

ဗိုက္ၾကီးမွာစိုးလို ့ စုပ္ေပးျပီး ျပီးခိုင္းလိုက္တယ္(ကိုယ္တိုင္ရိုက္ရွယ္)

ေဆာ္ကအလန္းေလးဗ်ာ အသားျဖဴျဖဴေလးနဲ ့

ေဘာ္ဒီကလည္းေတာင့္တယ္ဗ်ာ အိုးေလးကလည္း

ကားေနတာဘဲ စလာကထဲက

ဘဲကိုပေလြအရင္စေပးတာဗ်ာ ျပီးေတာ့မွ

ဘဲအေပၚကေန တခ်က္ခ်င္းတက္ေဆာင့္တာ

အဖုတ္ၾကီးကလည္း ေဖာင္းေဖာင္းၾကီး

ဒုတ္က အဖုတ္ၾကီးထဲကို စိကနဲစိကနဲ၀င္တာ

ရွယ္ဘဲ ေဆာ္ကေလးဘက္ေထာက္ေပးေတာ့

ဘဲကအေနာက္ကေနေဆာင့္တာေပါ့

ျပီးကာနီးၾကေတာ့ဘဲကို ဂြင္းထုေပးျပီး

ပါးစပ္နဲ့ စုပ္ျပီး ျပီးခိုင္းလိုက္တာဗ်ာ

ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္သာၾကည့္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္မွာ - မူဗီေဒါင္းပါ 

++++++++++++++++++++++No comments:

Post a Comment