7.9.15

ျပီလိုက္ေတာ့ ျပီးလိုက္ေတာ့ အား ...မရေတာ့ဘူး ( ျမန္မာစစ္စစ္ )

ဘဲကေဆာ္ကို အမုန္းဗ်င္းတာဗ်ာ

ဗ်င္းခ်က္ကလန္ထြက္ေနတာပဲ

ေဆာ္က မခံနိုင္ေတာ့လို ့ထေအာ္တာ

ျပီလိုက္ေတာ့ ျပီးလိုက္ေတာ့ မရဘူးေတာ့ဘူးတဲ့

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment