3.9.15

14မိနစ္ၾကာေအာင္ ဆြဲတဲ့အတြဲ (ျမန္မာ)

ေတာ္ေတာ္ဆြဲနိုင္တဲ့အတြဲဗ်ာ 14မိနစ္ၾကာေအာင္ဆြဲနိုင္တယ္

ဘဲက ကတံုးဆံေတာက္နဲ ့ ေဆာ္ေလးကလည္းမိုက္တယ္ဗ်ာ

နို ့ေလးေတြက ေသးေသးလံုးလံုးတင္းတင္းေလးေတြ

ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းျပီးေတာ့သာၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++


2 comments: