8.9.15

ေရပိုက္ျပင္တဲ့ဘဲကို အမုန္းေကၽြးတဲ့ေဆာ္(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ေရပိုက္လာျပင္တဲ့ဘဲကို အမုန္းေကၽြးတာပါ

ေဆာ္ၾကီးက အိုးအၾကီးၾကီးနဲ ့ဗ်ာ

ဘဲကအရင္ အေပၚကေန ေပါင္ကိုျဖဲျပီး၀ုန္းတာ

ေဆာ္ၾကီးက ဖီးလ္လဲတက္လာေရာ ဘဲအေပၚကေန

တက္ျပီး၀ုန္းေရာ အိုးၾကီးကို လွဳပ္လွဳပ္ျပီးေဆာင္တာ

လန္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းလိုက္ျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment