11.11.15

ကိုကိုလုပ္တာ ဘယ္လိုေနလဲ (ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ေဆာ္ကိုဘဲကနွိက္ျပီးမွ တက္ဗ်င္းတာဗ်ာ

ေဆာ္ကဘဲဒုတ္ကိုကိုင္ျပီး သူ ့အဖုတ္အ၀မွေတ့ေပးတာ

လန္ထြက္ေနတာပဲ ဘဲကလုပ္ေနရင္းနဲ ့ေဆာ္ကိုေမးတာ

ဘဲလိုေနလဲတဲ့ ေဆာ္ကဘယ္လိုမွမေနဘူးတဲ့ဗ်ာ

ဘယ္လိုမွသာမေနတာသူကအေပၚကေနတက္ေဆာင္တာဗ်ာ

၉ေလာက္ရွိတယ္ ဘဲကကုန္းခိုင္းျပီးေဆာ္ေတာ့လည္း

ဖင္ၾကီးကိုေကာ့ျပီးခါးကိုခြက္ထားတာဗ်ာရွယ္ၾကီး

ေျပာေနၾကာတယ္ဗ်ာ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးေတာ့

ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++


1 comment: