16.11.15

ေပါင္နဲနဲျဖဲထား ( ျမန္မာစစ္စစ္)

ဘဲကအစပိုင္း ကြန္ဒံုးစြပ္ထားေသးတယ္

ေဆာ္ေလးကို တန္းမထည့္ဘဲ အေပါက္ကို ဒုတ္နဲ ့ဆြျပီးမွ

ထည့္တာဗ်ာ အဖုတ္ကို အေသအခ်ာျဖဲျပီး

မနီးကပ္ရိုက္ထားတာဗ်ာ အ၀င္အထြက္

အသံေတြေတာင္ၾကားေနရတယ္

အ၀င္အထြက္ တခ်က္ခ်င္းရွင္းေနတာဘဲ

ေဆာ္ေလးကို ေပါင္နဲနဲျဖဲထားလို ့ေတာင္ခိုင္းလိုက္ေသးတယ္

မန္လည္းတက္လာေရာ ကြန္ဒံုခၽြတ္ျပီး ဆြဲေရာဗ်ာ

ျမန္မာစစ္စစ္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment