21.11.15

တည္ခိုခန္းမွာအမုန္း၀ုန္းတဲ့အတြဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

 တည္ခိုခန္းမွာ၀ုန္းၾကတဲ့ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီအသစ္ပါ

ေဆာ္က ဘဲရဲ ့မ်က္နွာေပၚမွာခြျပီး ဂ်ာခိုင္းတာ

ဘဲကလည္း အမုန္းဂ်ာတာ ေဆာ္ကအဂ်ာခံလို ့၀သြားေတာ့မွ

သူကအေပၚကေန ေဆာင့္ေရာဗ်ာ

ေဆာ္က ေဘာ္ဒီေတာ္ေတာ္မိုက္တယ္ဗ်ာ နို ့ေလးေတြလံုးတင္းျပီး

အိုးေလးဆိုတာကားေနတာဘဲ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment