19.12.15

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ေလး

ေလးကအလန္းေလး ေဟာ္တယ္မွာ အမုန္းဆြဲၾကတာဗ်ာ

ဘဲကေဆာ္ေလးကိုမ၀ုန္းခင္ ေသေသခ်ာခ်ာဆြတာ

ေဆာ္ေလးကလည္း မေခဘူးေနာ္ 

ဘဲကို ပေလြျပန္ျပီးေပးတာရွယ္ဘဲ

နွစ္ေယာက္သား နွုးလို ့နွပ္လို ့၀ျပီဆိုေတာ့မွ အားရပါးရ

ဆြဲၾကတာဗ်ာ လန္ထြက္ေနတာပဲ

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++
No comments:

Post a Comment