2.12.15

ဘဲရဲ့ဒုတ္ကို ဂ်ယ္လူးေပးျပီး တက္ေဆာင့္တဲ့ေဆာ္ေလး(ျမန္မာလံုး၀အသစ္)

ေဆာ္ေလးက ဘဲကိုအရင္မွုတ္ေပးတာဗ်ာ

ျပီးေတာ့မွ ဘဲရဲ ့ဒုတ္ကို ဂ်ယ္လူးေပးျပီး

အေပၚကေနတက္ျပီးေဆာင့္တာဗ်ာ လန္ထြက္ေနတာပဲ

၂၈မိနစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့ လန္ထြက္ေနတဲ့မူဗီအသစ္ေနာ္

မလန္းရင္ပိတ္မွာလာျပန္ဆဲဗ်ာေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment