1.12.15

ဂ်ာျပီးမွ အမုန္းဆြဲ (ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

 ေဆာ္ကိုေပါင္ကားခိုင္းျပီး အမုန္းဂ်ာတာဗ်ာ

ေဆာ္ဆိုတာ တင္ပါးေျမွာက္ေျမွာက္ျပီး ေကာ့ေကာ့ေပးတာ

ဂ်ာလို ့၀ျပီးလည္းဆိုေရာ အမုန္းဗ်င္းေတာ့တာဘဲ

ေနာက္ဆံုးေဆာ္ကိုေမွာက္ခိုင္းျပီး အေနာက္ကေန

ဆြဲေတာ့မွဘဲျပီးသြားေတာ့တယ္

ေေဆာ္ကလည္း အသားျဖဴျဖဴေလးနဲ ့အေပးေကာင္းေတာ့

ၾကည့္လို ့ေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment