23.4.16

မရိုက္နဲ ့လို ့ေျပာေနတာမရဘူးလား(ျမန္မာစစ္စစ္)

ဘဲကေဆာ္ကို အရသာခံျပီး တခ်က္ခ်င္းဆြဲရင္း

မူဗီရိုက္တာဗ်ာ ေဆာ္ကရွက္ျပီး မ်က္နွာကိုလက္နဲ ့ကာထားတယ္

ေဆာ္ကပစၥည္းေတာ္ေတာ္မိုက္တယ္

အဖုတ္ၾကီးဆိုတာေဖာင္းကားအယ္ထြက္ေနတာဘဲ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္ဗ်ာ ခံုေပၚမွာ ျမန္မာအ၀ါေရာင္စာအုပ္ၾကီးနဲ ့ဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment