30.5.16

အတင္းၾကီးကြာ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)

ဘဲကေဆာ္ေလးကို အတင္းဂ်ာတာ

ေတာ္ေတာ္ အဂ်ာသန္တဲ့ဘဲ

ေဆာ္ေလးက တင္းလည္းလာေရာ

ဘဲအေပၚကေနတက္ျပီးေဆာင့္ေရာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးကေတာ္ေတာ္မိုက္တယ္

ထန္လည္းေတာ္ေတာ္ထန္တဲ့ေဆာ္ေလးဗ်ာ

ဘဲအေပၚကေနေဆာင့္တာ အသံေတြကို ထြက္ေရာ

12မိနစ္ေက်ာ္ၾကာတယ္ေနာ္ လံုး၀ရွယ္

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment