23.5.16

ကိုလုပ္ေပးတာေကာင္းလား(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ဘဲကေဆာ္ကို စိမ္ျပီးတခ်က္ခ်င္းသြင္းလိုက္

အရွိန္နဲ ့ပစ္ပစ္ေဆာင့္လိုက္နဲ ့ ၀ုန္းတာ

ကိုလုပ္ေပးတာေကာင္းလားလို ့ေတာင္ေမးေနလိုက္ေသးတယ္

ျပီးေတာ့ ေဆာ္ကို အေပၚကေနတက္ေဆာင့္ခိုင္းတာဗ်ာ

ျပီးေတာ့မယ္ ေဆာင့္ေဆာင့္တဲ့ ျပီးေတာ့

လက္နဲ ့ထပ္ထုခိုင္းေသးတယ္ဗ်ာ

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္ အသစ္ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment