1.5.16

အေၾကြးၾကမ္းတယ္(မန္းေလးအသစ္)

ေဆာ္ေလးက အသားျဖဴျဖဴေလးနဲ ့ 

အိုးေလးကလည္း ေကာ့ျပီးတင္းေနတာဘဲဗ်ာ

အေၾကြးေတာ့  ေတာ္ေတာ္ပက္စက္တယ္

၁၄မိနစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့မန္းေလး အိတ္ဒီအသစ္ေနာ္ 

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment