20.5.16

ေဆာ္ေလးကအလန္းစားေလး(ျမန္မာေခ်ာင္းရိုက္အသစ္)

ေဆာ္ေလးက တကယ္အလန္းေလး

အက်ီ ၤအညိဳေလးစပန္ ့ထမိန္ေလးနဲ ့

ဘဲကို ေသခ်ာ လုပ္ေပးတာဗ်ာ လန္ထြက္ေနတာဘဲ

လံုး၀အသစ္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment