4.1.16

ဆံပင္ဆြဲျပီး ေနာက္ကေနအမုန္းေဆာင့္(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဟာ္တယ္မွာ လိုးၾကေဆာ္ၾကတဲ့ မူဗီေလးပါ

ဘဲကေဆာ္ေလးကို ေနာက္ကေန ဆံပင္ဆြဲျပီး

ေဒါဂ်ီးစတိုင္ေဆာင့္ေဆာင့္ျပီး

အမုန္းလိုးတာဗ်ာ ေဆာ္ေလးဆိုတာ ေကာ့ေနတာပဲ

ေဆာ္ေလးက ခါးေလးကို ခြက္ေနေအာင္

ေကာ့ေပးတာဗ်ာ လန္းလည္းေတာ္ေတာ္လန္းတယ္

တကယ္မိုက္တဲ့ မူဗီေလးပါေအာက္လင့္မွာ၀င္ေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment