10.6.15

ေဆာ္အလန္းေလးကို အေသ၀ုန္းတဲ့မူဗီ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဆာ္ေလးကအလန္းေလးဗ်ာ

အသားကျဖဴဥေနျပီး နို ့ေတြက လံုးအယ္ေနတာဘဲ

နို ့သီးေခါင္းရဲရဲေလးေတြကို ဘဲကအမုန္းစို ့တာ

အဖုတ္ၾကီးကလည္း အေမႊးပါးပါးနဲ ့ေဖာင္းကားေနတာဘဲ

ဘဲေလးက ဒုတ္နဲ ့အစိကိုပြတ္ေပးျပီးမွ ထည့္တာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးရဲအစိဆိုတာ မာေထာင္ေနတာေပါ့

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးေတာ့ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment