2.6.15

၀ုန္းရင္းရိုက္ထားတဲ့ကိုယ္တိုင္ရိုက္စစ္စစ္ (ျမန္မာ)

ေဟာ္တယ္မွာေဆာ္ေခၚ၀ုန္းရင္းရိုက္ထားတဲ့

ျမန္မာကိုယ္တိုင္ရိုက္ စစ္စစ္မူဗီေလးပါ

ေဆာ္က အ၀ုန္းခံေနရင္းကိုယ္အစိကို ကိုယ္ပြတ္ေနေသးတယ္ဗ်ာ

ဘဲကလည္း မူဗီရိုက္ရင္း အမုန္းဆြဲတာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment