2.6.15

ေမႊ ့ယာနွစ္ထပ္ေပၚမွာဆြဲခ်က္ကလက္လန္တယ္

ေဆာ္ေလးကိုေမႊယာနွစ္ထပ္ ခင္းထားတဲ့ အေပၚမွာ အမုန္းအဆြဲတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးကိုေမွာက္ခိုင္းျပီး အေနာက္ကေန ထည့္တာ

ေဆာ္ေလးဆိုတာ အိုးေလးကိုေကာ့ျပီးေပးတာ ေသာက္ရမ္းမိုက္တယ္ဗ်ာ

ေဆာ္ေလးက အသားျဖဴျဖဴေလးနဲ ့ တင္ပါးမွာအမွတ္ၾကီးနဲ ့ဗ်ာ

လန္ထြက္ေနတဲ ့ဟုမ္းမိတ္ မူဗီေလးပါ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment