13.6.15

အယ္ထြက္ေနတာပဲ(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ပံုထဲကေဆာ္ေလးဗ်ာ

ဘဲကမဆြဲခင္နဲ ့ဆြဲေနတုန္းမွာ ဇရိုက္ထားတဲ့ပံုအလန္းေတြပါ

နို ့ၾကီးဆိုတာ အယ္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာ ပံုအလန္းေတြ ၀င္ၾကည့္လိုက္ပါ

ပံုအားလံုးၾကည့္ရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment