14.7.15

ေပါင္တစ္ေခ်ာင္မျပီး မတ္တပ္ေဆာ္တာဗ်ိဳ ့(ကိုယ္တိုင္ရိုက္ရွယ္)

ေဆာ္ကိုမွန္တင္ခံုေပၚလက္ေထာက္ခိုင္းျပီး

ေနာက္ကေန ေပါက္တစ္ေခ်ာင္ကိုမျပီး မတ္တပ္ဆြဲတာဗ်ာ

ဆြဲခ်က္ၾကီးက၉ေလာက္ရွိတယ္

ေဆာ္ကလည္းေတာ္ေတာ္တင္းတဲ့ေဆာ္ဗ်ာ

ဘဲဆြဲရင္းနဲ ့ေညာင္းသြားေတာ့

သူကအေပၚကေနအမုန္းျပန္ေညွာင့္တာ

လံုး၀ရွယ္ကားေနာ္ ေဆာ္ကေဘာ္ဒီလည္းမိုက္တယ္

ရုပ္လည္းမိုက္တယ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္စစ္စစ္

မလန္းရင္ပိတ္မွာလာဆဲဗ်ာ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment