17.7.15

၀န္ထမ္းလိုင္းခန္းေလးမွာ ၀ုန္းတဲ့အတြဲ(ျမန္မာစစ္စစ္)

ေဆာ္ကပါးကြက္ၾကားၾကီးနဲ ့ဗ်ာ

ဘဲကိုအရင္ ဂြင္းထုေပးေနေသးတယ္

ျပီးမွ သူကတက္ျပီးေညွာင့္တာ

ေဆာ္ၾကီးကေဘာ္ဒီကေတာ့ရွယ္ၾကီးဗ်ာ

အေပးလည္းေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္

ဘဲက အမုန္းျပန္၀ုန္ေတာ့ ေအာက္မွာေကာ့ပ်ံေနတာ

အာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++No comments:

Post a Comment