8.7.15

အမုန္းဂ်ာလိုက္တာေဆာ္ေလးကတက္ေဆာင့္သြားတယ္ (ဟုမ္းမိတ္)

တကယ္မိုက္တဲ့ မူဗီေလးပါ

ဘဲကေဆာ္ကို အမုန္းဂ်ာတာဗ်ာ ေဆာ္ဆိုတာ ေကာ့လန္ေနတာပဲ

ဂ်ာျပီးေတာ့မွာ ေပါင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ေထာင္ခိုင္းျပီး လိုးတာ

ေဆာ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္လန္းတယ္ဗ်ာ ေဘာ္ဒီေရာ

ရုပ္ေရာ ေျပာစရာမရွိဘူး ပလက္၀ုန္းရာကေန ေဒါ့ဂ်ီးစတိုင္ေျပာင္းျပီး

၀ုန္းေတာ့လည္း တမုန္း၀ုန္းတာဗ်ာ

ဘဲလည္းေမာသြားေတာ့ ေဆာ္က အေပၚကေန ျမင္းတက္စီးတာဗ်ာ

ဘာၾကမ္းသလဲမေမးနဲ ့ ဘဲပခံုးကိုကိုင္ျပီး မမုန္းေဆာင့္တာ

ေဆာ္ေလးကေတာ္ေတာ္ ထင္းတဲ့ေဆာ္ေလးဗ်ာ

ေအာက္လင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးေတာ့သာၾကည့္လိုက္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment