17.7.15

ကိုကို ့အၾကိဳက္ေဒါ့ဂ်ီးစတိုင္(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

ေဆာ္ေလးကဘီးက်ဲကို ေဟာ္တယ္မွာေကၽြးတဲ့

ကိုယ္တိုင္ရိုက္မူဗီေလးပါ ေဆာ္ေလးက

အသားညိဳညိဳ လံုးလံုးက်စ္က်စ္ေလးနဲ ့ အိုးတင္းတင္းေလးဗ်ာ

ဘီးက်ဲကို ေဒါ့ဂ်ီးစတိုင္ကုန္းေပးျပီး၀ုန္းၾကတာလန္ထြက္ေနတာပဲ

ဘီးက်ဲကအစပိုင္းျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆြဲျပီး အရွိန္ရလာေတာ့မွ

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္တာ ေဆာ္ေလးလည္းေကာင္းလာေတာ့

ေနာက္ျပန္ ျပန္ျပန္ျပီးေဆာင္တာေပါ့

လံုး၀လန္းတယ္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

+++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment