30.7.15

ေနျပည္ေတာ္ကအတြဲ(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)

ေနျပည္ေတာ္ မာဆြတ္က ၀ိတ္တာနဲ ့ေဆာ္နဲ ့

ခ်ိန္းျပီးေဆာ္တဲ့မူဗီ အသစ္ပါ

ဗ်င္းခ်က္ေတြကေတာ့ လန္ထြက္ေနတာဘဲဗ်ာ

ေဆာ္က ဘဲေလးအေပၚကေနတက္ျပီး ၀ုန္းတာ

ဂါ၀န္ေတာင္မခၽြတ္ဘူးဗ်ာ အသာမျပီးဗ်င္းတာ

ေဆာ္ေလးက အသားေဖြးေဖြးေဘာ္ဒီေတာင့္ေတာင့္နဲ ့

ေတာ္ေတာ္ေလးလန္းပါတယ္

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment