4.7.15

ခါးကိုကိုင္ျပီးေဆာင့္တာ လန္ထြက္ေနတာဘဲ(ျမန္မာ)

စပြန္ဆာဇာတ္လမ္းအသစ္ေလးပါ

ဘဲၾကီးကို ေဆာ္ေလးက အမုန္းျပဳစုတာဗ်ာ

ေဆာ္ေလးအေပၚကေနတက္ေဆာင့္ေနရင္း

ဘဲၾကီးက တင္းလာေတာ့ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ျပီး

ေဆာ္ေလးရဲ ့ခါးကေနကိုင္ျပီးေဆာင့္တာဗ်ာ

လန္ထြက္ေနတာဘဲ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++
No comments:

Post a Comment