24.1.16

လွိဳင္သာယာစက္ရံုအတြဲ - ေခ်ာင္းရိုက္

စက္ရံုမွာအလုပ္အတူလုပ္တဲ့အတြဲပါ

စက္ရံုေနာက္ကအုတ္ခံုမွာ ခ်ိန္းေတြ ့ရင္း လူအလစ္မွာ

၀ုန္းၾကတာ ဘဲကလည္းထန္ထန္ ေဆာ္ကလည္းဆာဆာနဲ ့

ဗ်င္းၾကတာဗ်ာ ေဆာ္ကဘဲကိုေညွာင့္ေပးတာဗ်ာ

လန္ထြက္ေနတာပဲ ဘဲကအတင္းထည့္တာမ၀င္ေတာ့

ေဆာ္ကေဘာင္ဘီအသာခၽြတ္ေပးျပီ ခါးေလးေကာ့ေကာ့ျပီး

ထည့္တာဗ်ာ လံုး၀အသစ္ေနာ္

ေအာက္ကလင့္မွာ၀င္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

+++++++++++++++++++++++++++


No comments:

Post a Comment