30.1.16

အရမ္းမထိုးနဲ႔ နာတယ္(ျမန္မာစစ္စစ္)

လံုး၀ျမန္မာမာစစ္စစ္မူဗီဗ်ာ

ေဆာ္ကိုတည္းခိုခန္းမွာ ေခၚျပီး၀ုန္းတာ

တည္းခိုခန္းေလွကားကေန ေဆာ္ေလးတတ္လာကထဲက

စရိုက္ထားအျပီးထိပါတယ္ေနာ္ ေဆာ္ေလးက

အရမ္းနာလို ့နဲ ့တူတယ္ အရမ္းမထိုးနဲ ့ နာတယ္တဲ့ဗ်ာ

ဘဲကလည္း အ၀ုန္း၀ုန္းတာ ေအာက္ကလင့္မွာ

မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

++++++++++++++++++++++++++No comments:

Post a Comment